Pano İmalatı

Pano İmlatı

pano imalat

Pano imalatı, endüstriyel makinelerin kontrol ve dağıtım sistemlerini barındıran panellerin tasarımı, imalatı ve montajını kapsayan bir süreçtir. Bu paneller, genellikle bir makinenin kontrolünü sağlayan elektriksel ekipmanların güvenli bir şekilde bir araya getirilmesini ve entegrasyonunu sağlar. 

Makine Pano Üretimi Süreci

1.  Tasarım Aşaması:

   - Makine pano üretimi süreci, müşteri gereksinimleri, makine özellikleri ve standartlar doğrultusunda başlar. Bu aşamada, pano içinde yer alacak tüm kontrol ekipmanları belirlenir ve yerleşimi planlanır. Elektrik şemaları ve CAD (Computer-Aided Design - Bilgisayar Destekli Tasarım) yazılımları kullanılarak tasarım detayları oluşturulur.

2.  Malzeme Seçimi:

   - Tasarım onaylandıktan sonra, pano için gerekli olan anahtarlar, göstergeler, sigorta kutuları, PLC'ler (Programmable Logic Controller - Programlanabilir Mantık Kontrolcüsü), HMI'lar (Human-Machine Interface - İnsan-Makine Arayüzü), sensörler ve diğer bileşenler seçilir ve tedarik edilir. Bu bileşenlerin kalitesi, pano performansı ve güvenilirliği için kritiktir.

3.  Montaj:

   - Malzemelerin montajı, tasarım ve şematik plana uygun olarak yapılır. Elektrik bağlantıları, kablo yönetimi, izolasyon işlemleri ve bağlantı kutupları titizlikle gerçekleştirilir. Bu aşama genellikle uzman elektrik mühendisleri veya teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir.

4.  Kablaj ve Bağlantılar:

   - Montaj işleminden sonra, pano içindeki tüm bileşenler arasında gerekli elektrik bağlantıları yapılır. Bu süreçte, kablolar doğru şekilde işaretlenir, izole edilir ve düzenlenir. EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) standartlarına uygunluk sağlanır.

5.  Test ve Doğrulama:

   - Pano montajı tamamlandıktan sonra, sistem elektrik testleri ve işlevsel testlerden geçirilir. Elektrik testleri, bağlantıların doğruluğunu ve güvenliğini kontrol ederken, işlevsel testler pano üzerindeki kontrol ve izleme sistemlerinin doğru çalışıp çalışmadığını değerlendirir.

6.  Koruma ve İzolasyon:

   - Tamamlanan pano, çevresel etkilere (toz, nem, kimyasal maddeler) karşı korunmalıdır. Bu nedenle, pano üzerinde uygun koruma kapakları, izolasyon malzemeleri ve etiketleme işlemleri yapılır. Ayrıca, güvenlik standartlarına uygun emniyet önlemleri alınır.

7.  Belgelendirme ve Teslimat:

   - Pano imalat süreci boyunca elde edilen belgeler (şematikler, test raporları, garanti belgeleri vb.) müşteriye teslim edilir. Pano, makinenin montajı veya tesisine taşınır ve kurulum için hazır hale getirilir.

<h1> Otomasyon Sistemleri<h1>

Otomasyon Sistemleri için Doğru Adres

Rokels Robotik Otomasyon, konusunda uzman elektrik, elektronik ve makine mühendisleri ile birlikte teknikerlerin katılımı ile kurulan firmamız, makine otomasyonu, elektronik kart tasarımı, yazılım geliştirme, veri toplama, datalogger, pano imalatı ve makine bakım onarım  hizmetleri konusunda uzmanlaşmıştır.

22 yıla aşkın tecrübe ve deneyimimizle sizlere sunacağımız özellikler:

  • Üretim Verimliliği: Daha hızlı üretim, azalan maliyetler ve artan ürün kalitesi.
  • İnovasyon ve Rekabet Gücü: Yeni ürün geliştirme süreçlerinde esneklik ve hız.
  • Sürdürülebilirlik: Kaynakların daha verimli kullanımı ve çevresel etkilerin azaltılması.
  • İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı: Tehlikeli işlerde insan müdahalesini azaltma ve iş kazalarını önleme.
Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Şimdi Ara Canlı Yardım